Nieuws & Evenementen

Criteria geluidwering spoor Brummen, vastgestelde nota

Criteria geluidwering spoor Brummen, vastgestelde nota

Bijgaand de presentatie aan de gemeente van het Gelders Genootschap met als titel Welstandscriteria, Geluidsmaatregelen langs het spoor, gedateerd 7 juni 2016.…

Woonvisie, presentatie Miriam Peters

Tijdens de op 7 september jl. gehouden wijkraadsvergadering gaf Miriam…

Besluit van B&W aangaande de oversteek N348

De adviesnota van de gemeente Brummen met betrekking tot de…

Wijkraad maakt zich zorgen over voortgang oversteek N348

De Wijkraad heeft in een brief zijn zorgen geuit over…