Nieuws & Evenementen

Van Wijk- naar Dorpsraad, presentatie Henk Poldermans

Van Wijk- naar Dorpsraad, presentatie Henk Poldermans

‘Echt werk maken van burgerparticipatie‘, dat is waar Wijkraad Brummen Centraal naar streeft. De behoefte om door te ontwikkelen naar een Dorpsraad…

Verkeer en Verkeersveiligheid, presentatie Esther Bernards/Thijs te Riet

Tijdens de op 15 november jl. gehouden wijkraadsvergadering gaf Esther…

Persbericht Van Wijk- naar Dorpsraad

Wijkraad Brummen Centraal wil meer werk maken van burgerparticipatie. In…

Criteria geluidwering spoor Brummen, vastgestelde nota

Bijgaand de presentatie aan de gemeente van het Gelders Genootschap…